TAWARAN SEBUTHARGA

Notice Board

Notice Board

TAWARAN SEBUTHARGA

 1. Perkhidmatan dan Barangan yang dibekalkan hendaklah diberikan Tempoh Jaminan produk.
 2. Kerja-kerja yang dilaksanakan akan diberikan Tempoh Tanggungan Kecacatan selama 3 hingga 6 bulan berkuatkuasa dari tarikh siap kerja.
 3. Penyebutharga dikehendaki membuat Lawatan Tapak terlebih dahulu sebelum memberikan tawaran harga bagi kerja-kerja yang melibatkan teknikal.
 4. Sebutharga perlu lengkap dengan nama untuk rujukan, nama syarikat dan alamat, no. telefon, alamat emel dan sebagainya.
 5. Setiap sebutharga yang telah lengkap perlu di hantar secara berasingan melalui emel ke alamat surayah@pkfz.com atau dimasukkan ke dalam peti sebutharga di pejabat PKFZ lengkap dengan sampul surat tidak lewat jam 12.00 tengahari pada tarikh: 26 Jun 2018 yang beralamat:

  Port Klang Free Zone Sdn Bhd
  Jalan FZ 2-P5,
  Port Klang Free Zone / KS 12, 42920 Pulau Indah,
  Selangor Darul Ehsan
 6. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Urusetia Perolehan, PKFZ: 03-3101 5568.