TAWARAN SEBUTHARGA

Notice Board

Notice Board

TAWARAN SEBUTHARGA

Nota:
1. Perkhidmatan dan Barangan yang dibekalkan hendaklah diberikan Tempoh Jaminan produk.
2. Kerja-kerja yang dilaksanakan akan diberikan Tempoh Tanggungan Kecacatan selama 3
hingga 6
bulan berkuatkuasa dari tarikh siap kerja.
3. Penyebutharga dikehendaki membuat Lawatan Tapak terlebih dahulu sebelum memberikan
tawaran harga bagi kerja-kerja yang melibatkan teknikal.
4. Sebutharga perlu lengkap dengan nama syarikat dan alamat, no. telefon, alamat emel dan sebagainya.
5. Setiap sebutharga yang telah lengkap perlu di hantar secara berasingan melalui emel ke alamat surayah@pkfz.com atau dimasukkan ke dalam peti sebutharga di pejabat PKFZ lengkap dengan sampul surat yang beralamat:

Port Klang Free Zone Sdn Bhd
Jalan FZ 2-P5,
Port Klang Free Zone / KS 12, 42920 Pulau Indah,
Selangor Darul Ehsan

6. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Urusetia Perolehan, PKFZ: 03-3101 5568.