Tawaran Kenyataan Tender

Notice Board

Notice Board

TAWARAN KENYATAAN TENDER

Syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang yang berkaitan. Syarikat bertaraf Bumiputera (STB) diberi keutamaan dan syarikat yang masih sah tempohnya dipelawa membuat tawaran seperti berikut:-

Syarikat yang ingin menyertai tawaran ini dikehendaki menghadiri Sesi Taklimat dan Lawatan Tapak. Sekiranya pemilik syarikat tidak dapat hadir, Surat Perlantikan (Wakil Syarikat yang Sah/Salinan Kad Pengenalan) perlu dikemukakan bersama dengan Salinan Sijil KKM & Sijil Taraf Bumiputera semasa pengambilan Dokumen Tender. Dokumen Tender berharga RM100.00 dan pembelian secara tunai.

Dokumen tawaran tender yang telah diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermetri serta ditulis nombor rujukan tender dan dimasukkan ke dalam peti tawaran tender serta dialamatkan kepada Urusetia Perolehan, Port Klang Free Zone Sdn Bhd, 42920 Pulau Indah dan hendaklah sampai sebelum jam 12.00 tengah hari sebelum atau pada 31.10.2018 (Rabu).

URUSETIA PEROLEHAN
PORT KLANG FREE ZONE SDN BHD