Tawaran Kenyataan Sebutharga

Notice Board

Notice Board

TAWARAN KENYATAAN SEBUTHARGA

Syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang yang berkaitan. Syarikat bertaraf Bumiputera (STB) diberi keutamaan dan syarikat yang masih sah tempohnya dipelawa membuat tawaran seperti berikut:-

Syarikat yang ingin menyertai tawaran ini dikehendaki menghadiri Sesi Taklimat dan Lawatan Tapak. Sekiranya pemilik syarikat tidak dapat hadir, Surat Perlantikan (Wakil Syarikat yang Sah/Salinan Kad Pengenalan) perlu dikemukakan bersama dengan Salinan Sijil KKM & Sijil Taraf Bumiputera semasa pembelian E-Dokumen Sebutharga. E-Dokumen Sebutharga berharga RM50.00 dan pembelian secara tunai.
Dokumen tawaran sebutharga yang telah diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermetri serta ditulis nombor rujukan sebutharga dan dimasukkan ke dalam peti tawaran sebutharga sebelum jam 12.00 tengah hari pada 26.10.2018 (Jumaat) serta dialamatkan kepada Urusetia Perolehan, Port Klang Free Zone Sdn Bhd, 42920 Pulau Indah..

URUSETIA PEROLEHAN
PORT KLANG FREE ZONE SDN BHD
TEL: 03-3101 5568 / FAX: 03-3101 2206