TAWARAN KENYATAAN SEBUTHARGA

Notice Board

Notice Board

TAWARAN KENYATAAN SEBUTHARGA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Bank Negara Malaysia (BNM) dan yang masih sah sahaja dibenarkan membuat tawaran seperti berikut:-

Syarikat yang ingin menyertai tawaran ini dikehendaki menghadiri Sesi Taklimat. Hanya penama yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia sahaja wajib hadir pada sesi taklimat dan tidak boleh mewakilkan kepada pegawai lain. E- Dokumen Sebutharga berharga RM50.00 dijual kepada mereka yang HADIR pada hari taklimat sahaja dan pembelian adalah secara tunai.

Dokumen tawaran sebutharga yang telah diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermetri serta ditulis nombor rujukan sebutharga dan dimasukkan ke dalam peti tawaran sebutharga serta di alamatkan kepada Urusetia Perolehan, Port Klang Free Zone Sdn Bhd, 42920 Pulau Indah dan hendaklah sampai sebelum jam 12.00 tengah hari pada 16 November 2018 (Jumaat).

URUSETIA PEROLEHAN
PORT KLANG FREE ZONE SDN BHD
TEL: 03-3101 5568 / FAX: 03-3101 2206