TAWARAN PANGGILAN SEBUTHARGA

Notice Board

Notice Board

Iklan SebutHarga

TAWARAN PANGGILAN SEBUTHARGA

TARIKH IKLAN 3.11.2017 Tawaran Sebutharga Ini Terbuka & Dipelawa Kepada Syarikat-Syarikat Yang Berdaftar Dengan Pusat Khidmat Kontraktor, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Dan Memiliki Sijil Taraf Bumiputra (STB) Di Bawah Gred Pengkhususan Pendaftaran Yang Berkaitan Dan Anda Dipelawa Bagi Menawarkan Tawaran Bagi Kerja-Kerja Berikut:-

  1. Kesemua Penyebutharga Dikehendaki Menghadiri Lawatan Tapak Dan Sesi Taklimat Sebutharga Pada Tarikh Yang Dimaklumkan Di Atas.
  2. Kesemua Sesi Taklimat Akan Diadakan Di Aras 2, Bilik Lembaga Pengarah Port Klang Free Zone Sdn Bhd Dan Mengikut Waktu Yang Telah Ditetapkan Di Atas.
  3. Kesemua Penyebutharga Dikehendaki Menghadirkan Diri Terlebih Awal “15min” Sebelum Sesi Taklimat Bermula.
  4. Kesemua Penyebutharga Dikehendaki Membawa Satu Salinan Latar Belakang Syarikat “Company Profile” DAN Salinan Pendaftaran Lesen PKK & CIDB.
  5. Hanya Penama Di Dalam Perakuan Pendaftaran Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) Dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Wajib Menghadiri Lawatan Tapak Atau Taklimat Sebut Harga.
  6. Penama Di Dalam Pendaftaran Syarikat Juga Boleh Menghantar Wakil Bagi Menghadiri Sesi Taklimat Tersebut Dan Wakil Yang Menghadiri Sesi Taklimat Wajib Membawa Surat Wakil Yang Telah Ditandatangani Oleh Penama Di Dalam Pendaftaran Syarikat.
  7. Dokumen Tawaran Sebutharga Yang Telah Diisi Hendaklah Dimasukkan Kedalam Sampul Surat Yang Berlakri Serta Bertulis Dengan Tajuk Di Sudut Atas Sebelah Kiri Sampul Surat Serta Dimasukkan Ke Dalam Peti Sebutharga, Urusetia Perolehan, Port Klang Free Zone Sdn Bhd, 42920 Pulau Indah Di Alamat Tersebut Di Atas Sebelum Atau Pada Tarikh Tutup Berkenaan. Sebarang Kelewatan Tidak Akan Diterima.

URUSETIA PEROLEHAN, PORT KLANG FREE ZONE SDN BHD
TEL: 03-3101 5568 / FAX: 03-3101 2206

JOIN OUR MAILING LIST

Enter your name & email address to subscribe to our monthly Newsletter
I have read and agreed to the Terms And Conditions and PDPA Notice