TAWARAN KENYATAAN TENDER

Notice Board

Notice Board

Tawaran Kenyataan Tender

TAWARAN KENYATAAN SEBUT HARGA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM), Bank Negara Malaysia (BNM) dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini seperti berikut:-

  1. Petender yang ingin menyertai tawaran ini, dikehendaki menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak seperti yang telah dimaklum di atas.
  2. Dokumen Tender boleh diperolehi semasa Taklimat dan Lawatan Tapak pada 28hb Oktober 2016 dan mengemukakan Sijil Asal Pendaftaran dan menyerahkan satu salinan (fotostat) sijil-sijil berkenaan semasa mendapatkan dokumen tender.
  3. Dokumen Tawaran Tender (Kewangan dan Teknikal & Speksifikasi) yang telah diisi hendaklah dimasukkan kedalam sampul surat yang berlakri serta bertulis dengan Tajuk dan No. Tender di sudut atas sebelah kiri sampul surat serta dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat seperti di atas sebelum atau pada tarikh tutup berkenaan. Sebarang kelewatan tidak akan diterima.

URUSETIA PEROLEHAN
PORT KLANG FREE ZONE SDN BHD
TEL: 03-3101 5568 / FAX: 03-3101 2206

JOIN OUR MAILING LIST

Enter your name & email address to subscribe to our monthly Newsletter
I have read and agreed to the Terms And Conditions and PDPA Notice