TAWARAN KENYATAAN TENDER

Notice Board

Notice Board

RFQ (Iklan Tender)

TAWARAN KENYATAAN TENDER

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM), Bank Negara Malaysia (BNM) dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini seperti berikut:-

  1. Dokumen Tender boleh diperolehi semasa taklimat dan lawatan tapak pada 8 November 2017 dengan mengemukakan Sijil Asal Pendaftaran Syarikat dan menyerahkan satu salinan (fotostat) sijil-sijil berkenaan seperti di atas.
  2. Dokumen tawaran tender yang telah diisi hendaklah dimasukkan kedalam sampul surat yang berlakri serta bertulis dengan Tajuk dan No. Tender di sudut atas sebelah kiri sampul surat serta dimasukkan ke dalam Peti Tender, beralamat kepada Urusetia Perolehan, Port Klang Free Zone Sdn Bhd, 42920 Pulau Indah, Klang, Selangor Darul Ehsan sebelum atau pada masa dan tarikh tutup berkenaan. Sebarang kelewatan tidak akan diterima.

URUSETIA PEROLEHAN
PORT KLANG FREE ZONE SDN BHD
TEL: 03-3101 5568 / FAX: 03-3101 2206

JOIN OUR MAILING LIST

Enter your name & email address to subscribe to our monthly Newsletter
I have read and agreed to the Terms And Conditions and PDPA Notice