TAWARAN KENYATAAN SEBUT HARGA

Notice Board

Notice Board

RFQ (Iklan Sebut Harga)

TAWARAN KENYATAAN SEBUT HARGA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM), Bank Negara Malaysia (BNM).

  1. Syarikat yang ingin menyertai tawaran hendaklah hadir sesi taklimat tersebut. Dokumen akan diberi pada hari tersebut.
  2. Dokumen tawaran sebut harga (Kewangan dan Teknikal & Speksifikasi) yang telah diisi hendaklah dimasukkan kedalam sampul surat yang berlakri serta bertulis dengan Tajuk dan No. Sebut Harga di sudut atas sebelah kiri sampul surat serta dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga, Urusetia Perolehan, Port Klang Free Zone Sdn Bhd, 42920 Pulau Indah di alamat tersebut di atas sebelum atau pada tarikh tutup berkenaan. Sebarang kelewatan tidak akan diterima.
  3. Kehadiran adalah nama yang tersebut di dalam borang syarikat 49. Jika tidak dapat hadir, sila hantar surat wakil kepada urusetia.

URUSETIA PEROLEHAN
PORT KLANG FREE ZONE SDN BHD
TEL: 03-3101 5568 / FAX: 03-3101 2206

JOIN OUR MAILING LIST

Enter your name & email address to subscribe to our monthly Newsletter
I have read and agreed to the Terms And Conditions and PDPA Notice